Wiki Barakamon
Advertisement
Wiki Barakamon
Personajes principales
Seishuu anime.png
Seishuu Handa
Naru manga.png
Naru Kotoishi
Personajes secundarios
Hina manga.png
Hina Kubota
Hiroshi anime.png
Hiroshi Kido
Tamako anime.png
Tamako Arai
Miwa anime.png
Miwa Yamamura
Kosuke Kanzaki
Takao Kawafuji
Akihiko Arai
Kentarou Oohama
Yuujirou Kido
Ikko Sakamoto
Advertisement