Wiki Barakamon
Advertisement
Wiki Barakamon
Personaje
{{{image}}}
Kanji {{{Kanji}}}
Rōmaji {{{Rōmaji}}}
Apodo {{{Apodo}}}
Información
List linebottom.png
Género {{{Género}}}
Edad {{{Edad}}}
Cumpleaños {{{Cumpleaños}}}
Signo {{{Signo}}}
Estatura {{{Estatura}}}
Peso {{{Peso}}}
Tipo de sangre {{{Tipo de sangre}}}
Estatus
List linebottom.png
Estado {{{Estado}}}
Ocupación {{{Ocupación}}}
Afiliación {{{Afiliación}}}
Familia {{{Familia}}}
Debut
List linebottom.png
Manga {{{Manga}}}
Anime {{{Anime}}}
Doblaje
List linebottom.png
Seiyū {{{Seiyū}}}